Open source-programvare i geomatikk


Konferansen viser frem hvordan forskjellige open source teknologier blir brukt innen geomatikk i Norge. Programmet vil dekke både avanserte teknologiemner, erfaringer fra bruk, samt de siste trendene. Gjennom dette er målet at flere får en bredere kompetanse innen bruk av open source i geomatikkbransjen, og blir motiverte til å selv bidra med open source kode.

Felix konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Torsdag 18. oktober

2018

Hvem kommer?


Konferansen er en spennende mulighet for både teknikere og beslutningstagere som er interessert i open source brukt i geomatikkfaget. Vi håper på å bli opp mot 200 personer fra hele Norge, som representerer de eksisterende brukere og utviklere, samt de som er interessert fra det offentlige, akademia og industri.

Vil du holde innlegg?


Send oss en mail til foss4g.nor@gmail.com med tittel på foredraget/presentasjonen og en beskrivelse/abstract (ca. 300 ord) av tema og problemstilling samt navn og e-postadressen din.

Tid igjen til konferansen


inntil da kan du se presentasjoner fra 2017 og tidligere på github her (2017), her (2016), her (2015), her (2014) og her (2013).

Sponsorer


En stor takk til våre sponsorer som gjør denne konferansen mulig.