Felix konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo

31 August

2017

Innlegg

Teknologi, standarder, åpenhet

Takk for FOSS4G-NOR 2017!

Presentasjoner fra 2017 og tidligere år finnes på github her (2017), her (2016), her (2015), her (2014) og her (2013)

Velkommen tilbake neste år!

“FOSS4G i Norge” er et møte for alle aktører innenfor "Free and Open Source Software for Geoinformatics in Norway".

Hva er målet?
Møtet har som mål å vise frem hvordan en rekke forskjellige open source teknologier blir brukt i Norge. Programmet vil dekke både avanserte teknologiemner, erfaringer fra bruk, samt de siste trendene. Gjennom dette er målet at flere får en bredere kompetanse innen bruk av open source i geomatikkbransjen, og blir motiverte til å selv bidra med open source kode.

Hvem kommer?
Konferansen er en spennende mulighet for både teknikere og beslutningstagere som er interessert i open source brukt i geomatikkfaget. Vi håper på å bli opp mot 100 personer fra hele Norge, som representerer de eksisterende brukere og utviklere, samt de som er interessert fra det offentlige, akademia og industri.

Program 2017

Tid Innlegg
Kaffe, mingling (08:30 - 09:00) - Coffee, mingling
09:00 Velkomst v/ programkomiteen
Welcome from programme committee
09:10 Lars Opsahl - NIBIO Postgres/Postgis fast track
NIBIO har rundt 30 milliarder observasjoner lagret i ulike tider i forskjellige kartlag. Dette er interessant "Big Data"-problematikk, og vi gleder oss til å se hvordan Lars og NIBIO finner løsninger og verktøy for denne store oppgaven
09:40 Knud Hillers - Norkart Verktøy og løsninger for effektiv tilgang og analyse av oseanografiske data
Knud Hillers skal guide oss gjennom en praktisk tilnærming for beregning og visualisering av vannansamling, vannveier og kystflom. I beregningen nyttes primært QGIS, sekundært LASTools og FME.
10:20 Jörgen Lundqvist med sønn - Trikken Oslo Sanntidsoppdatering av trikken-Oslo
Jörgen har på eget initiativ og i sin egen fritid forenklet hverdagen til Oslos trikkeførere. Vi gleder oss til å se hvordan han og sønnen sammen programmerte sanntidsoppdateringen for trikken!
Pause (10:30 - 10:50) - Break
10:50 Morten Hansen - Nansen Senter Verktøy og løsninger for effektiv tilgang og analyse av oseanografiske data
Geo-SPaaS muliggjør raskere utvikling og testing av vitenskapelige algoritmer, som kan bli operasjonell i server-systemer. Nansen Cloud tilbyr forskere verktøy og data i skyen som kan bli tilbudt via NetCDE API
11:10 Endre Moen - Havforsk BarMar – that’s the Barents Sea Marine Data Atlas!
Tilbyr enkel og rask visualisering av Postgis data til GIS-brukere på ulike nivå. Med et stort datautvalg fra fiskeri-industri til oseanografiske detaljer vil dette være nyttig for forskere, utdanninginstitusjoner og mer. Utfordringer tilknyttet visualiseringen av kartene vil bli diskutert
11:40 Tomas Levin - Statens Vegvesen Utvikling med OS GIS i Statens Vegvesen
EU har publisert komplekse utslippsberegninger for et mangfold av kjøretøy og motortyper ved ulike belastninger. SV vil lage en QGIS-plugin som kommuniserer med ruteplantjenesten og henter ruteforslag A=>B og beregner utslipp "on the fly", ved ruteplantjenesten åpent i JSON-formatet.
Lunsj (12:00 - 13:00) - Lunch
13:00 Atle Sveen - Utvikler i Norkart AS/Ph.d.- student ved NTNU/Nerd Geospatial Ecosystem
Åpne offentlige data, linked open data, Open Government, Volunteered Geographic Information, Participatory GIS, og fri programvare er alle bestanddeler i det åpne geodata-økosystemet. Basert på disse begrepene og ny artikkel om temaet, skal vi se på hvordan de former det vi tenker på som åpne geodata. Dette innlegget vil hjelpe deg med begrepsavklaringene og gi deg et fundament for å snakke om bruk av åpne geodata på en fornuftig måte. Kanskje det også blir noen stikk mot etablerte sannheter?
13:30 Jakob Miksch - NINA Fra felt til web og reporter - Effektiv dataflyt med QGIS og Postgis
QGIS og Postgis er tungt benyttet for visualisering og manipulering av fiskeobservasjoner. Dataene er lagret med biodiversitets-standarden "Darwin Core". Erfaringer fra QGIS server og mobil datafangst vil bli presentert, i tillegg til muligheter for romlige analyser av elvenettverk i databasen.
13:50 Anja Strømme - Norsk Romsenter Copernikus og Open Source GIS
Copernicus er en enorm satsning på å øke forståelsen av naturen, klimaforandringer og miljøet vårt med satelittdata fra Sentinel. Programmet fronter en en fri og åpen datapolitikk, og oppfordrer til Open Source for utvikling av produkter basert på Sentinel-data. Norsk romsenter skal snakke om Copernikus-programmet på et norsk og europeisk nivå, samt hvorfor FOSS4G-deltakerne er en meget relevant målgruppe for prosjektet!
Pause(14:20 - 14:40) - Break
14:40 Alexander Nossum - Border GO Hvor går grensen?
Kartverket gjennomfører nå et utviklingsprosjekt som undersøker mulighetene for å vise eiendomsgrenser på Tango-plattformen. Vi snakker om "utvidet virkelighet" (Augmented Reality) på mobil og tiden er moden for teknologien. Resultatene er imponerende, samtidig som utviklingsteamet har møtt utfordringer med både teknologi, matematikk og datatilgjengelighet. Norkart har vært med i utviklerteamet, og Alexander Nossum skal fortelle om prosjektet og ta noen dykk ned i teknologidetaljene.
15:00 Massimiliano Cannata - istSOS It's all about time series observations!
istSOS er et komplett OS system for å innhente, lagre og prosessere sensordata. Systemet er bygget på standarder fra OGC, og innlegget vil presentere konsepter, funksjoner og videre utvikling av prosjektet!
15:20 Atle Sveen - Norkart FOSS4G International - Sammendrag
FOSS4G-NOR er lagt omtrent uken etter den internasjonale FOSS4G konferansen. Atle gir oss et innblikk i trendene og fokuset fra den internasjonale FOSS4G i Boston.

Hovedsponsor:

Sponsorer: