Felix konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo

1. september

2016

Innlegg

Teknologi, standarder, åpenhet

Presentasjoner fra foredrag 2016

Presentasjoner fra årets konferanse kan sees her.

Video av foredrag 2016

Tusen takk til alle foredragsholdere som bidro til FOSS4G-NOR 2016!
Takket være Henning Spjelkavik ble alle foredragene filmet, og ligger nå ute på nett.

Program 2016

Se programbrosjyre

Tid Foredragsholder Tema Språk
Kaffe, mingling (08:30 - 09:00) - Coffee, mingling
09:00 Velkomst v/ programkomiteen
Welcome from programme committee
English
09:10 Anita Graser - QGIS QGIS – Et samfunnsdrevet GIS-prosjekt
QGIS – A Community-powered GIS Project
English
10:10 Knut Ole Sjøli - MAPIC Skybasert prosjektverktøy for avansert visualisering og enkel deling av vektor- og rasterdata
Cloud powered project tool with advanced visualization and easy sharing of vector- and raster data
10:30 Rune Aasgaard - Norkart Egenskapsdeteksjon i flybilder vha konvolusjonsbaserte neurale nett implementert i Python og «Theano».
Fully convolutional neural networks for aerial image feature detection, using the open source library “Theano”.
English
Pause (10:55 - 11:15) - Break
11:15 Bo Overgaard - Septima Open Source fra et bedriftsperspektiv
Open source from a business perspective
English
11:35 Iván Sánchez Ortega - Mazemap Adressering av NSFW geodetiske rutenett
Addressing NSFW Geodesic Grids
English
11:55 Sveinung Engeland - Kartverket Når staten åpner dørene for hackere
When the state open their doors for hackers
Norsk
Lunsj (12:15 - 13:15) - Lunch
13:15 Jan Kristian Jensen - Vegvesenet Gjøre kule ting med data fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
Cool things with Norwegian National road data base
English
13:35 Nicklas Avén - FeltGIS NoTile - Forslag til arbeidsflyt og kartklient
NoTile – Suggestion of a workflow and mapclient
English
13:55 Students Hva får studenter til vha Open Source?
What are the results when students use Open Source?
English
14:15 Martin Koksrud Bekkelund Nasjonal infrastruktur bygges med fri programvare
National infrastructure built with open source software
Norsk
Pause(14:50 - 15:10) - Break
15:10 Lars Aksel Opsahl - NIBIO Postgis topologi vil erstatte "Simple feature"(OGC)
Postgis Topology will replace simple feature
English
15:40 Robert Nordan - Norkart Reisebrev fra FOSS4G i Bonn
Summary from FOSS4G in Bonn
English
15:50 Avslutning v/ programkomiteen
Closing session
English
*Med forbehold om endringer

Programmet fra fjorårets presentasjon kan sees her

Påmelding til FOSS4G-NOR 2016

Se full invitasjon her
Årets konferanse koster 900,- og prisen inkluderer lunsjbuffet. Påmelding er bindene.


Er du student?

Vi har et begrenset antall studentplasser med gratis inngang, så her er det førstemann til mølla! Hvis du er påmeldt, men ikke kan komme likevel, send en mail til foss4g.nor@gmail.com så vi kan gi plassen til noen andre istede.


Bor du utenfor oslo-området? Da kan du i tillegg søke reisestipend ved å sende mail til foss4g.nor@gmail.com med beløp og begrunnelse. Søknadsfrist er 25.08 og du vil få svar innen 26.08.

FOSS4G-NOR 2016

I fjor ble den norske varianten av FOSS4G for første gang arrangert av studenter i Norge. Den gang var studenter fra NMBU, og i år er det geomatikk-studentene ved NTNU i Trondheim som har fått ansvaret å arrangere konferansen. I den anledning ser vi etter foredragsholdere, eller andre som har lyst til å bidra!
Er du interessert? Send oss en mail til foss4g.nor@gmail.com med:
  • Tittel på foredrag/presentasjon og hvilket hovedtema det relateres til
  • Beskrivelse/abstract (+-300 ord) av tema og problemstilling
  • Navn og e-postadresse til kontaktperson (den som presenterer)
Konferansen finner sted i Oslo 1. september. For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på foss4g.nor@gmail.com.

“FOSS4G i Norge” er et møte for alle aktører innenfor "Free and Open Source Software for Geoinformatics in Norway".

I år arrangeres konferansen av geomatikk-studenter ved NTNU i Trondheim
Hva er målet?
Møtet har som mål å vise frem hvordan en rekke forskjellige open source teknologier blir brukt i Norge. Programmet vil dekke både avanserte teknologiemner, erfaringer fra bruk, samt de siste trendene. Gjennom dette er målet at flere får en bredere kompetanse innen bruk av open source i geomatikkbransjen, og blir motiverte til å selv bidra med open source kode.
Hvem kommer?
Konferansen er en spennende mulighet for både teknikere og beslutningstagere som er interessert i open source brukt i geomatikkfaget. Vi håper på å bli opp mot 100 personer fra hele Norge, som representerer de eksisterende brukere og utviklere, samt de som er interessert fra det offentlige, akademia og industri.

Hovedsponsor:

Sølvsponsorer:

Bronsesponsor:

Vi trenger sponsorer. Vil din bedrift sponse FOSS4G-NOR 2016? Ta kontakt med foss4g.nor@gmail.com.

Tidligere presentasjoner

Presentasjoner fra tidligere år finnes på github her (2015), her (2014) og her (2013)