Velkommen til FOSS4G Norge 2023


 • Kl. 09.30

  Registrering og kaffe

 • Kl. 10.00

  Open source i en kommune

 • Kl. 10.30

  Operativ maritim overvåking med åpne data og FOSS4G

 • Kl. 10.50

  SKIP – Statens Kartverk Infrastruktur Plattform

 • Kl. 11.10

  Kaffepause

 • Kl. 11.30

  Studentbolk: Studenter presenterer prosjekter

  KartAi: Selvbetjent treningsdata til AI direkte fra NGIS Open API.
  KartAi: Hvordan lage treningsdata for maskinlæring i byggesak?
  Digital Havn: Web-basert redigering for FKB-havnedata gjennom NGIS Open API

 • Kl. 12.30

  Lunsj

 • Kl. 13.30

  Open Earth Platform Initiative, NORAD

 • Kl. 13:50

  Open source fra felt til web

 • Kl. 14.10

  Open source geodatabasert analyse – et eksempel

 • Kl.

  Havnedata

 • Kl. 14.50

  Kaffepause

 • Kl. 15.10

  Neste generasjons GIS-plattform bygget på open source

 • Kl. 15.30

  Sentitivitet Atlas. MESA – FME/QGIS og Geonode

 • Kl. 15.50

  What’s new in open source?

 • Kl. 16.10

  Avslutning

 • Kl. 16.30

  GeoPils først, etterfulgt av Hackfest sammen med QGIS Norge på Work Work fra klokken 18:00 (Munkegata 58, 7011 Trondheim)