• Kl. 09.00

  Registrering og lett servering

 • Kl. 09.30

  Velkommen ved faggruppa

 • Kl. 09.45

  Opensource GIS - dagens applikasjonsportefølje og trends

  • Opensource GIS miljøets utvikling og organisering.
  • Hvem er utviklerne bak opensource programvare og hva motiveres de av?
  • Opensource vs proprietær programvare (rettigheter, kvalitet, livssyklus, sikkerhet, support, mv.)
  • Trends innen GIS programvare. Hva vil skje i løpet av de neste 10 årene?
  • Overblikk over dagens mest populære opensource GIS applikasjoner:
  • - Desktop GIS applications
  • - Browser Facing GIS
  • - Web Services
  • - Data Stores
  • - Navigation and Maps
  • - Spatial Tools
  • - Gratis data
  • - Geospatial Libraries
  • Kartverkets porteføje og bruk av opensource GIS applikasjoner.

 • Kl. 10.15

  Open AR

  Open AR Cloud (OARC) er en global non profit organisasjon som jobber for standardisering og ineroperabilitet innen teknologi som forbinder den digitale og den fysiske verden til alles beste. Etter å ha vært virksom et års tid og hvor arbeidsgrupper med frivillige fra hele verden har jobbet med problemstillingene fra ulike tema og fagperspektiv og formidlet funnene gjennom rapporter og symposier lanserte OARC på sitt 2. State of The AR Cloud symposium den 16. oktober en ambisiøs plan for å designe og bygge lage en åpen platform kalt "Open Spatial Computing Platform" (OSCP) innen utgangen av 2020. Denne platformen vil bestå av et sett standarder, protokoller, tjenester og klienter og er sterkt inspirert av den åpne web platformen. Jan-Erik vil fortelle litt om hvorfor en slik platform trengs og hva man håper den skal muligjøre i årene som kommer

 • Kl. 10.45

  Pause

 • Kl. 11.00

  Kan maskinlæring og geografiske data gi bedre innsikt i en verden i endring?

  Bildeklassifisering har lenge vært en viktig analyseoppgave innen areal- og naturforvaltning. Maskinlæringsteknikken Deep Learning byr på blant annet spennende muligheter innen analyser av drone-, fly- og satellittbilder. I dette foredraget vil Inge Anundskås vil vise hvordan GIS og Deep Learning teknologi kan bidra til å effektivisere bildeklassifikasjon slik at vi kan enklere holde oversikt over en verden i endring.

 • Kl. 11.30

  Åpne data og infrastruktur for inovasjon

  Stavanger kommune har vært igjennom en reise fra åpning og tilgjengeliggjøring av data, til bruken av sensorer for ny datafangst. Hele veien med et klar ambisjon om å bli en mer transparent kommune, og samtidig bidra til næringsutvikling og omstilling. Dette har i 2019 gitt Stavanger priser som «Årets Smartbyløsning» (Dataforeningen) og «Norges smarteste by» (Statens Vegvesen). Gunnar Crawford vil dele eksempler på praktisk bruk og erfaringer gjort underveis.

 • Kl. 12.00

  AI-tolkning av åpne satelittdata for jordbruk

  Hvordan kan maskinlæring og åpne satellittdata brukes for å automatisere søknader om tilskudd for bønder i Norge?
  Dette var oppgaven tre av sommerstudentene til Norkart fikk. For å få til dette måtte vi – ved hjelp av relativt lavt oppløselige satellittbilder – detektere landbruksområder og klassifisere de til enten gress eller korn. I dette foredraget skal vi presentere metodene som ble brukt for å løse dette, og vise dere resultatene av prosjektet.

 • Kl. 12.30

  Lunsj

 • Kl. 13.30

  Geografiske analyser for å redde verden... litt

  Hvordan kan man ved hjelp av geografisk analyser tilrettelegge for ren energi, økonomisk vekst og bedre helse i u-land? Maria fra Geodata vil presentere traineeprosjektet "U-Solar", en web-applikasjon som analyserer områder i u-land som avdekker behov og muligheter for installasjon av solcellepanel.

 • Kl. 14.00

  Regneark blir artig med GeoDataFrames

  Tabulære data er kommet for å bli! Med (geo)dataframes i Python eller R kan du gjøre alt du ellers trenger regneark til, pluss masse mer - og alt er programmerbart, gjenbrukbart og automatiserbart! Praktiske tips og tricks.

 • Kl. 14.30

  Pause med lett servering

 • Kl. 14.45

  Anonymisering av bilder med ferdig trent maskinlæring

  Å skaffe treningsdata og trene opp en maskinlæringalgoritme er tidkrevende, komplekst og kostbart. Heldigvis finnes det "ferdig trente" biblioteker som løser en del kjente problemer. Statens Vegvesen bruker et slikt ferdig trent python maskinlæringbibliotek til å sladde personer og kjøretøy fra bilder. Bildet inneholder dermed ikke lenger personopplysninger, og kan deles fritt uten GDPR-bekymringer.

 • Kl. 15.15

  "Mer enn bare bygget" - åpen BIM og GIS

  Med økte muligheter for GIS og BIM i plan, blir også ønsket å visualisere disse dataene på nye måter sterkere. En nybygget skole i Sør-Odal kommune (Glommasvingen) som ble ferdigstilt august 2019, samlet 5 småskoler til en stor med rom for 900 elever. Ved å benytte de åpne programvarene Blender og Qgis, kunne kommunen raskt modellere en BIM modell som viser demografien rundt og deretter presentere den i VR for lokalsamfunnet før skolen var ferdig. Dette ble et element for trygghet og engasjement for barn, foreldre, lærere og andre.

 • Kl. 15.45

  FOSS4G - Europe 2019

 • Kl. 16.00

  Brukervennlig GIS – styrker og utfordringer

  Moderne GIS løsninger har gang på gang vist sin styrke, men er det mulig å gjøre dette mer tilgjengelig? Andreas fra NapkinGIS forteller som deres erfaringer i søken om å skape en brukervennlig GIS løsning.

 • Kl. 16.15

  Oppsummering og videre til GeoPils

  GeoPils hos Beer Palace, Aker brygge